برنامه پزشک پژوهشگر

برنامه پزشک پژوهشگر از سال ۱۳۹۳(Clinician – Scientist Program) با هدف رشد آکادمیک و در راستای حمایت و کاستن از روند مهاجرت نخبگان پزشکی و دندانپزشکی به خارج از کشور طراحی و تدوین شده است. این برنامه بالاترین فرصت تحصیلی آموزش عالی در وزارت بهداشت است که به پزشکان و دندانپزشکان برتر تعلق می‌گیرد تا علاوه بر تحصیل در مقاطع بالینی تخصص/فوق‌تخصص/فلوشیپ، در یک زمینه خاص تحقیقاتی مربوط به رشته بالینی خود نیز آموزش دیده و مدرک PhD نیز کسب نمایند. واجدین شرایط جه اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس http://rcd.research.ac.ir/page.php?slct_pg_id=12&sid=1&slc_lang=fa مراجعه نمایند.

نویسنده خبر: دکتر کریمی