برگزاری کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

به منظور ارتقا کیفیت طرح ها و مقالات پژوهشی کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی با حضور اعضا هیات علمی و سایر پژوهشگران از دانشکده علوم پزشکی گراش و لارستان در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۶ در محل سالن کنفرانس دانشکده علوم پزشکی لارستان برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی که با حضور دکتر محمود خدادوست، اپیدمیولوژیست و پژوهشگر مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعنوان مدرس برگزار گردید، در ابتدا به بیان مقدمه و مروری بر مباحث پایه ای آمار پرداخته شد و به دنبال آن انواع آزمون های پارامتری و ناپارامتری و نحوه انتخاب آزمون آماری مناسب با توجه به نوع مطالعه معرفی گردید. در نهایت کارگاه با انجام کار عملی و پرسش و پاسخ پیرامون هر کدام از موضوعات مطرح شده پایان پذیرفت.