برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی

کارگاه آموزشی مقاله نویسی،در روز های چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۲۷ و ۲۸ دی ماه با حضور جناب آقای دکتر فرخ حبیب زاده،عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،به عنوان مدرس کارگاه و با حضور اعضا هیات علمی و سایر پژوهشگران از دانشکده علوم پزشکی گراش و لارستان و شبکه بهداشت گراش ،در محل سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.