فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی

فراخوان برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی

مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش،در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ و ۹۶/۱۰/۲۸ کارگاه آموزشی « مقاله نویسی» را توسط جناب آقای دکتر فرخ حبیب زاده،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،در محل سالن کنفرانس دانشکده برگزار خواهد نمود.

همکاران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۷۹۴۹۰۸۴۳ تماس حاصل نمایند.