برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

کارگاه آموزشی دو روزه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی،در روزهای پنج شنبه و جمعه مورخ ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۹۶ با حضور جناب آقای دکتر احسان شمسی کوشکی،دبیر کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی،به عنوان مدرس و با حضور اعضای هیات علمی و سایر پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی گراش،در محل سالن کنفرانس دانشکده برگزار گردید.