دسترسی به داده های مطالعه شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت ۱۳۸۹

مطالعه “شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت” با همکاری معاونت بهداشت و مرکز آمار ایران در آبان ۱۳۸۹ اجرا شده است. این مطالعه شاخص های سلامت را در کنار شاخص جمعیتی و اجتماعی در سطح استانی و کشوری تولید نموده و بسیاری از شاخص های رفاهی، اقتصادی – اجتماعی، باروری، پوشش خدمات سلامت کودکان و مادران، مرگ و میر کودکان، میزان دانش مردم در زمینه بیماری های مهم از جمله ایدز و … تعیین گردیده و در برگیرنده اطلاعات ۳۵۰۰۰ خانوار از سطح کشور می باشد (این مطالعه با فواصل زمانی ۵ ساله اجرا خواهد شد که متعاقباً نیز داده های سال ۱۳۹۴ آن در اختیار قرار می گیرد).

حال با توجه به ماموریت کلی موسسه ملی تحقیقات سلامت که تولید شواهد علمی برای تصمیم سازی های سلامت کشور است، به استناد قانون دسترسی اطلاعات (مصوبه ۶ بهمن ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی) و در جهت مشارکت پژوهشگران در تولید شواهد برای ارزیابی و تصمیم سازی های سلامت، پرسشنامه و داده های مطالعه در صفحه خانگی موسسه در دسترس قرار داده می شود. اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و همکاران محترم می توانند داده های امل مورد نیاز خود را با ارسال پروپوزال تحقیقاتی و عقد تفاهم نامه از موسسه دریافت نمایند. کلیه مستندات مورد نیاز (نمونه داده های مذکور، پرسشنامه ها و همچنین فرمت پیشنهاد طرح تحقیقاتی) در سایت موسسه به آدرس http://nihr.tums.ac.ir در قسمت “طرح های ملی: مطالعه شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت۱۳۸۹” قابل دسترسی می باشد. توضیح اینکه پیشتر داده های مطالعه “بهره مندی از خدمات سلامت سال ۱۳۹۳” در سایت موسه بارگذاری شده است.