موفقیتی دیگر در عرصه پژوهش توسط پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی گراش

پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی گراش و دانشگاه علوم پزشکی تهران با انجام طرح پژوهشی مصوب با عنوان ...

ادامه

کارگاه آموزشی ترجمان و تبادل دانش برگزار شد

کارگاه آموزشی ترجمان و تبادل دانش پنج‌شنبه ۳ مرداد در مجتمع فرهنگی-آموزشی ولایت شیراز برگزار ...

ادامه

برنامه پزشک پژوهشگر

برنامه پزشک پژوهشگر از سال ۱۳۹۳(Clinician – Scientist Program) با هدف رشد آکادمیک و در راستای ...

ادامه

اطلاعیه انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر

قابل توجه دانشجویان محترم کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معاونت پژوهشی دانشکده درنظر دارد ...

ادامه

برنامه پزشک پژوهشگر

برنامه پزشک پژوهشگر از سال ۱۳۹۳(Clinician – Scientist Program) با هدف رشد آکادمیک و در ...

ادامه