دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه BMJ

پیرو مذاکرات صورت گرفته مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی با ناشر BMJ، دسترسی ...

ادامه

دسترسی به داده های مطالعه شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت ۱۳۸۹

مطالعه “شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت” با همکاری معاونت بهداشت و مرکز آمار ایران ...

ادامه

دسترسی مستقیم دانشکده علوم پزشکی گراش به مجموعه منابع بالینی ...

دانشکده علوم پزشکی گراش اعلام کرد: اعضای محترم هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان این دانشکده می ...

ادامه

دسترسی مستقیم دانشکده علوم پزشکی گراش به بانک اطلاعاتی scopus

دانشکده علوم پزشکی گراش اعلام کرد: اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان این مجموعه می توانند ...

ادامه